Home » Nieuws(brief)

Nieuwsbrief

Bestuurlijke fusie informatie brief ouders
PDF – 238.5 KB 158 downloads
Nieuwsbrief aug. 2017
PDF – 515.5 KB 176 downloads
Vrijwillige ouderbijdrage 2017
PDF – 287.0 KB 146 downloads

Activiteiten

Jaarlijks wordt er een ouderavond gehouden zodat u kunt zien wat we zoal gedaan hebben het afgelopen jaar samen met onze peuters op de peuteropvang. Ook wordt dan een korte film getoond van de groepen. 

In januari vinden de 10 minuten gesprekken plaats met alle ouders. In tegenstelling tot de ouderavond, is dit gesprek echt gericht op uw eigen peuter. 
Verder komt er jaarlijks een schoolfotograaf langs en hebben wij rond juni / juli een uitstapje. 

Vakantie rooster 2017 / 2018

Herfstvakantie:  16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie:    25 december t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie:   26 februari t/m 2 maart 2018      
Pasen:  30 maart t/m 2 april 2018               
Meivakantie:  27 april t/m 11 mei 2018  
Pinksteren:  21 mei 2018
Zomervakantie:  13 juli t/m 24 augustus 2018        

Gaat u buiten deze periodes op vakantie, geef dit dan door aan de medewerkers.