Home » Informatie

Een ochtend op Humpie Dumpie

De ochtend op onze peuteropvang begint zodra de deur open gaat (vanaf 8.15 uur) en de eerste peuters binnen komen. Na het afscheid nemen mogen de peuters vrij spelen. Er kan gespeeld worden met de auto's, poppen, kassa, bouwmateriaal enz. Maar ook kan er geknipt, geplakt of geverfd worden. Ook spelen de kinderen graag in ons speelhuisje met glijbaan of zitten ze graag op de loopauto's. 

Rond 10.00 uur gaan we met elkaar opruimen en in de kring. De pedagogische medewerker leest dan een boekje voor of er is een kringactiviteit.Vervolgens delen 2 peuters de bekers uit en krijgen ze een halve boterham of een stuk fruit. Hierna is er een knutsel activiteit of worden er in kleine groepjes ontwikkelingsspelletjes aangeboden. Bij mooi weer spelen we graag buiten. Een ochtend is altijd zo voorbij. Om 11.45 uur worden al de peuters weer opgehaald.

Afscheid nemen

Tussen 8.15 en 8.30 uur kunt u uw peuter naar de peuteropvang brengen. Wanneer uw peuter moeite heeft met afscheid nemen, is het raadzaam het afscheid kort te houden. Lees eerst samen een boekje of maak een puzzel, zodat de peuter zich op zijn gemak voelt. Zorg daarna dat u duidelijk afscheid neemt, zodat uw peuter u niet kwijt is. Het kan zijn dat uw peuter zijn troost haalt uit een knuffel. Neem deze dan gerust mee. De knuffel kan in de tas op de gang blijven. Heeft uw peuter zijn / haar knuffel nodig, dan is hij zo gehaald.
Het is fijn als u op tijd bent voor het ophalen van uw peuter. Mocht iemand anders dan uzelf uw peuter halen / brengen, wilt u de leidsters hiervan dan op de hoogte stellen. 

Eten en drinken

Het is aan te raden uw peuter een rugzak / tas mee te geven, voorzien van een naam. Alle peuters nemen hun eigen drinken mee in een afgesloten beker, voorzien van naam. Tijdens het eet en drink moment in de kring, wordt door de pedagogisch medewerkers een boterham of fruit uitgedeeld. Dit hoeft dus niet zelf meegenomen te worden. 

Verjaardag

Het is altijd een feestje om jarig te zijn op de Humpie Dumpie. Dit willen we graag met ouders / verzorgers delen. De ouders overleggen met de medewerkers over een dag om de verjaardag te vieren. Die dag is de ouder van harte welkom rond 10 uur om bij de verjaardag aanwezig te zijn. De viering duurt ongeveer een kwartier. In deze tijd zingen we met elkaar liedjes en snoepen we iets lekkers. We houden de traktaties graag gezond. 

Kleding

Wij raden u aan uw peuter gemakkelijke kleding aan te trekken, zeker als uw peuter net zindelijk is. De peuterspeelzaal is niet verantwoordelijk voor het wegraken en beschadigen van kleding of andere persoonlijke eigendommen. Het aantrekken van nieuwe kleding wordt afgeraden, aangezien peuters vaak op de grond spelen, verven, buiten spelen etc. We maken gebruik van uitwasbare verf, maar helaas leert de praktijk dat niet alle verf goed uit kleren verdwijnt. Tenslotte is het prettig als u de naam van uw peuter in de jas zet.

Zindelijkheid

Als uw peuter nog niet zindelijk is, geeft u dan minimaal twee luiers en verzorgingsdoekjes mee en eventueel een set schone kleding. Als uw peuter bezig is met zindelijk worden, is het prettig dat uw peuter een luierbroekje draagt. Luierbroekjes zijn echter alleen handig als uw peuter af en toe eens een ongelukje heeft, maar niet voor beginnende trainers.
Is uw peuter zindelijk, dan is het toch aan te raden een
 set schone kleding in de tas toe doen.  

Thuissituatie

Er kunnen zich in de thuissituatie gebeurtenissen voordoen, welke door kunnen werken in het gedrag van uw peuter. Denk aan ziekte of verhuizing. Wij zijn hier graag van op de hoogte, zodat wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op het gedrag van uw peuter. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig om gegaan met deze informatie.
De thuissituatie brengt natuurlijk ook feestelijke gebeurtenissen met zich mee. Peuters mogen op school iets maken voor jarige familieleden (mama’s, papa’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s), bruidsparen of geboortes. Ouders kunnen dit aangeven bij de medewerkers.

Afwezig

Graag horen wij van u wanneer uw peuter ziek is of om een andere reden afwezig is. U kunt vanaf 08.00 uur uw peuter (telefonisch) afmelden bij de leidsters. Als uw peuter ’s nachts niet lekker is geworden, kunt u hem of haar het beste een ochtendje thuishouden. Ook bij hoofdluis willen we graag op de hoogte worden gesteld zodat we maatregelen kunnen nemen en andere ouders / verzorgers kunnen informeren. Bij een besmettelijke ziekte (bijv. waterpokken, vijfde ziekte of zesde ziekte) kunnen we de ouders inlichten, zodat de ziekte eventueel eerder wordt herkend.