Home » De Peuteropvang

Algemeen

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Voor de meeste peuters is de peuteropvang de eerste stap buiten de vertrouwde thuisomgeving. 
Op de peuteropvang leren de peuters sociale en motorische vaardigheden. Ook vergroten peuters hun woordenschat. Uw peuter leert te spelen met andere peuters, speelgoed te delen, naar de leidsters en andere kinderen te luisteren en in de kring met elkaar te eten, drinken en liedjes te zingen. Verder proberen wij de peuters vaardigheden bij te brengen zoals plakken, kleuren en verven. Hierbij ontdekken peuters ook materialen, zoals klei en lijm. Creativiteit en zelfstandigheid worden gestimuleerd en zo kunnen voorgeknipte sneeuwklokjes zomaar eindigen als een molen. De ontwikkeling van uw peuter gaat vaak in kleine stapjes, maar aan het einde van de peuterperiode zult u versteld staan van de vaardigheden die uw peuter heeft ontwikkeld.

Doelstelling en methoden

De doelstelling van de peuteropvang is het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van uw peuter. Hierbij maken we gebruik van de ontwikkelingsmethode “Puk en ko”. Deze methode wordt ook veel in de kleuterklassen van basisscholen gebruikt, dan echter in de vorm van “Ik en ko”. Bij Ik en ko komen dan nieuwe thema’s aan bod, als vervolg op de peuterthema’s van Puk en ko. De methode Puk en ko is een hulpmiddel voor de leidsters bij het leren van taalvaardigheden. De ontwikkeling van taalvaardigheden is van belang om een goede communicatie van uw peuter met de omgeving te bevorderen. Een peuter die zijn gevoelens niet goed kan verwoorden, vertoont soms ongewenst gedrag. Kijk op www.pukenko.nl/ en www.ikenko.nl/ voor meer informatie.

Observatie systeem 'Kijk'

Om uw peuter zo goed mogelijk te volgen in zijn ontwikkeling, maken wij gebruik van het observatie systeem  Kijk! Dit is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. Dit formulier wordt ter informatie en na toestemming van de ouders door de leidsters aan de basisschool gegeven. Op deze manier is de ontwikkeling van uw kind meteen inzichtelijk voor de kleuterjuf. Meer informatie kunt u lezen op: www.bazalt.nl/expertise-kijk 

Voor- en Vroegschoolse Educatie groep 

Wij bieden ook VVE aan voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Dit  is bedoeld voor peuters die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een spraak- taalachterstand. Hier is een indicatie voor nodig van het consultatiebureau.   

Leest u gerust verder...

Ontdek meer over onze werkwijze in ons Beleidsplan. Ook kunt u het inspectie rapport van de GGD inzien.

GGD inspectie rapport St Peuterspeelgroep Humpie Dumpie 2015.
PDF – 75.8 KB 158 downloads
PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 2015
PDF – 212.6 KB 160 downloads